Testy z matematiky a fyziky pro II.stupeň ZŠ

  1. Desetinná čísla
  2. Celá čísla
  3. Převody jednotek
  4. Mnohočleny
  5. Fyzikální veličiny
  6. Procenta